Large selection of products and fast shipping!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

BodyTeaser en zijn vennoten verlenen hun diensten aan u onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als u ons bezoekt of binnen deze website winkelt, gaat u accoord deze voorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig te lezen.

PRIVACY
Zie ons Privacybeleid dat op uw bezoek aan onze website van toepassing is om ons beleid te begrijpen.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Wanneer u BodyTeaser bezoekt of e-mail naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om mededelingen van ons elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u per e-mail of door berichten op deze Website te posten communiceren. U bent het ermee eens dat alle overeenkomsten, berichten en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken aan iedere wettelijke eis voldoen.

AUTEURSRECHT
Alle inhoud inbegrepen op deze Website, zoals tekst, foto's, logo's, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is het bezit van BodyTeaser en beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op deze Website is het exclusieve bezit van BodyTeaser, met auteursrecht voor deze verzameling door BodyTeaser, en beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten.

HANDELSMERKEN
BodyTeaser's handelsmerk mag nimmer toegepast worden met betrekking tot om het even welk product of dienst dat niet tot BodyTeaser behoort, op welke manier die tot verwarring onder klanten zal veroorzaken, of op welke manier worden gebruikt die BodyTeaser schaadt of wantrouwt.
Alle andere handelsmerken die niet door BodyTeaser of zijn dochterondernemingen worden bezeten welke op deze Website verschijnen zijn het bezit van hun respectieve eigenaars, welke zijn aangesloten of niet bij BodyTeaser, kunnen worden verbonden met of door BodyTeaser zijn gesponsord.

LICENTIE EN TOEGANG VAN DE WEBSITE
BodyTeaser verleent u een beperkte toegangslicentie voor persoonlijk gebruik van deze Website en niet om (behoudens cache geheugen) te downloaden of te wijzigen, of enigerlei ander gebruik, tenzij met uitdrukkelijke schiftelijke toestemming van BodyTeaser. Deze licentie omvat geen: wederverkoop of commercieel gebruik van deze Website of zijn inhoud; het inzamelen van de productlijsten, beschrijvingen, of prijzen; om het even welk afgeleid gebruik van deze Website of zijn inhoud; om het even het downloaden of het kopiëren van rekeningsinformatie ten voordele van een derde; of om het even welk gebruik van gegevensopbouw, robots, of gelijkaardige gegevensverzameling en extractiehulpmiddelen. Deze Website of om het even welk gedeelte van deze Website mag niet worden gereproduceerd, worden gedupliceerd, worden gekopieerd, worden verkocht, opnieuw worden verkocht, worden bezocht of, anders dan voor om het even welk commercieel doel zonder uitdrukkelijke schiftelijke toestemming van BodyTeaser worden geëxploiteerd. U mag geen technieken toepassen of gebruiken om handelsmerken, logo's, of andere merkgebonden informatie (met inbegrip van foto's, tekst, paginalay-out, of vorm) van BodyTeaser en onze vennoten te onttrekken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metamarkeringen of een andere "verborgen tekst" overnemen; het gebruiken van BodyTeaser's naam of handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BodyTeaser. Om het even welk onbevoegd gebruik beeindigt de toestemming of de licentie die door BodyTeaser wordt verleend. U wordt een beperkt, revocable, en niet-exclusief recht verleend een hyperlink van de homepage van BodyTeaser te creëren mits de verbinding BodyTeaser, niet zijn vennoten, of hun producten of diensten in een valse, misleidende, geringschattende, of anders aanvallende kwestie weergeeft. U mag geen BodyTeaser logo of ander merkgebonden grafisch of handelsmerk als deel van de verbinding gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

UW LIDMAATSCHAP
Als u deze Website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw lidmaatschap en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer, en u stemt in met de uw verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw lidmaatschap of wachtwoord voorkomen. Als u onder de 18 bent mag u onze website slechts in bijzijn van een ouder of een voogd gebruiken. BodyTeaser en zijn vennoten behouden zich het recht voor de dienst te weigeren, rekeningen te eindigen, inhoud te verwijderen of uit te geven, of orden in hun enige discretie te annuleren.

OVERZICHTEN, COMMENTAREN, E-MAIL, EN ANDERE INHOUD
De bezoekers kunnen overzichten, commentaren, en andere inhoud posten en suggesties, ideeën, commentaren, vragen, of andere informatie voorleggen, mits de inhoud niet onwettig is, obsceen, bedreigend, lasterlijk, invasief van privacy, het overtreden van intellectuele-eigendomsrechten, of anders nadelig aan derden of laakbaar van bestaan is of softwarevirussen, het politiek een campagne voeren, commercieel verzoek, kettingbrieven, massazendingen, of generlei vorm van "spam" bevat; U mag geen vals e-mailadres gebruiken, impersonate om het even welke persoon of entiteit, of anders in verband met de oorsprong van een kaart of andere inhoud misleiden. BodyTeaser behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) dergelijke inhoud te verwijderen of uit te geven, maar herziet regelmatig geposte inhoud.
Als u inhoud post of materiaal voorlegt verleent u BodyTeaser en zijn vennoten een niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwig, onherroepelijk, en volledig sublicensable recht te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, een afgeleide ervan tot stand te brengen, dergelijke inhoud in om het even onder welke media te verdelen en over de hele wereld te tonen. U verleent BodyTeaser en zijn vennoten en sublicensees het recht de naam te gebruiken die u met betrekking tot dergelijke inhoud voorlegt, die zij verkiezen. U vertegenwoordigt en rechtvaardigt dat u bezit of anderzins de rechten bezit van de inhoud die u post; dat de inhoud nauwkeurig is; dat gebruik van de inhoud die u levert aan geen persoon of entiteit verwonding zal veroorzaken of dit beleid overtreedt ; dat u BodyTeaser of zijn vennoten voor alle eisen voortvloeiend uit inhoud geleverd door u zult vergoeden. BodyTeaser heeft het recht maar niet de verplichting om geen activiteit of inhoud te controleren en uit te geven of te verwijderen. BodyTeaser neemt geen enkele verantwoordelijkheid en veronderstelt geen aansprakelijkheid voor om het even welke inhoud die door u of om het even welke derde wordt gepost.

RISICO VAN VERLIES
Alle diensten en producten die van BodyTeaser worden gekocht worden gedaan overeenkomstig een vezendingscontract. Dit betekent fundamenteel dat het risico van verlies voor dergelijke diensten en producten naar u vanaf onze levering aan de koerier/postagentschap overgaan.

PRODUCTBESCHRIJVINGEN
BodyTeaser en zijn vennoten proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Nochtans, garandeerd BodyTeaser niet dat de productbeschrijvingen of andere inhoud van deze Website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, huidig, of foutloos zijn. Als een product dat door BodyTeaser wordt aangeboden niet is zoals beschreven, kunt u het in ongebruikte toestand retour sturen na schriftelijke overeenstemming hierover.

GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DEZE WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD DOOR BodyTeaser OP EEN "IS ALS": EN "ALS VOORHANDEN" BASIS. BodyTeaser DRAAGT GEEN VERANTWOORDING OF GEEFT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE VERRICHTING VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, DE INHOUD, DE MATERIALEN, OF DE INBEGREPEN PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE. U BENT HET ER UITDRUKKELIJK MEE DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSIE OP UW EIGEN RISICO IS.
BodyTeaser, BodyTeaser.com, BodyTeaser.nl, HAAR WERKNEMERS, AGENTEN, OF DE FILIALEN IS NIMMER VERANTWOORDELIJK VOOR LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE VAN ENIG SOORT DIE DOOR GEBRUIK EN/OF GEEN GEBRUIK EN/OF CORRECT OF VERKEERD TOEPASSEN VAN ONZE PRODUCTEN VOORTVLOEIT .
IN DE VOLLEDIGE MATE TOELAATBAAR DOOR TOEPASSELIJKE WET, ONTKENT BodyTeaser ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR BEPERKT AAN, GEEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOPERSCAPACITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BodyTeaser GARANDEERD NIET DAT DEZE WEBSITE, ZIJN SERVERS, OF E-MAIL DIE VAN BodyTeaser WORDT VERZONDEN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN VRIJ ZIJN. BodyTeaser IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADE VAN OM HET EVEN WELKE SOORT DIE VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE HET GEVOLG IS, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BESTRAFFENDE, EN GEWICHTIGE SCHADE .

WETTELIJKE TOEPASSING
Door BodyTeaser te bezoeken, bent u het ermee eens dat de wetten van de provincie Assen, Netherlands, Nederland, ongeacht principes van conflict van wetten, deze Gebruiksvoorwaarden en om het even welk geschil van om het even welke soort zullen gelden die zich tussen u en BodyTeaser of zijn vennoten zouden kunnen voordoen.

GESCHILLEN
Om het even welk geschil dat in welk geval op uw bezoek aan BodyTeaser of op producten betrekking heeft dat u van BodyTeaser koopt zal aan vertrouwelijke arbitrage in Assen, Netherlands, behalve dat in de mate worden voorgelegd u op om het even welke manier hebt overtreden of gedreigd om intellectuele-eigendomsrechten te overtreden BodyTeasers, kan BodyTeaser naar verbods of andere aangewezen hulp in om het even welk staat of federaal hof in de staat van Assen, Netherlands, Nederland streven, en u stemt aan exclusieve jurisdictie en trefpunt in dergelijke hoven toe. De arbitrage in het kader van deze overeenkomst zal onder regels dan het heersen van de Amerikaanse Vereniging van de Arbitrage worden geleid. De scheidsrechterstoekenning zal bindend zijn en kan als vonnis in om het even welk hof van bekwame jurisdictie zijn ingegaan. Zoveel mogelijk toegelaten door toepasselijke wet, zal geen arbitrage in het kader van deze Overeenkomst bij zich aan een arbitrage aansluiten die een andere partij onderworpen aan deze overeenkomst, hetzij door de werkzaamheden van het arbitrage impliceert of anders.

BELEID EN WIJZIGINGEN
Gelieve voor ons andere beleid, zoals ons verzendings- en retourneringsbeleid, geplaatst op deze Website te herzien. Dit beleid geldt ook voor uw bezoek aan BodyTeaser. Wij behouden ons het recht voor veranderingen in onze Website, beleid, en deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik aan te brengen. Om het even welk van deze voorwaarden zullen ongeldig worden geacht, of om om het even welke reden, dat de voorwaarde zal schendbaar worden geacht en zal de geldigheid en de uitvoerbaarheid van geen resterende voorwaarde beïnvloeden.

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen